Join the Drive to Zero implementation hub and get support from market experts in the electrification of your truck fleet.

As part of the Drive to Zero initiative, PSPA is developing the European eHDV implementation hub, which aims to support carriers in the electrification of their truck fleets and the development of dedicated charging infrastructure. PSPA is the largest industry organization shaping the electromobility market in Poland and the CEE region. We are the biggest team of e-mobility experts and practitioners in Poland. With a team of consultants and trainers with specialist sector experience and knowledge gained in the industry, we undertake training, consultancy, and expert projects. We provide knowledge and information crucial for business development using specialized tools adapted to the Polish market and the CEE region.

Sign up nowDołącz do hubu implementacyjnego Drive to Zero i uzyskaj wsparcie ekspertów rynku w zakresie elektryfikacji floty pojazdów ciężarowych.

PSPA w ramach inicjatywy Drive to Zero rozwija europejski hub implementacyjny eHDV, którego celem jest wsparcie przewoźników w elektryfikacji floty pojazdów ciężarowych oraz rozwoju dedykowanej im infrastruktury ładowania. PSPA to największa organizacja branżowa kreująca rynek elektromobilności w Polsce i w regionie CEE. Tworzymy najliczniejszy zespół ekspertów i praktyków elektromobilności. Dysponując zespołem konsultantów i trenerów ze specjalistycznym doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży, realizujemy projekty szkoleniowe, doradcze i eksperckie. Dostarczamy wiedzę i informacje, kluczowe dla rozwoju biznesu z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi dostosowanych do rynku polskiego oraz regionu CEE.

Zapisać się


Sign up now

General Information

Contact Name(Required)

Fleet Information

How many zero-emission vehicles are already in the fleet, is there any charging infrastructure installed?

Locations

About your locations
Click the "+" icon to add more locations
Address
Current energy grid connection
Possible planned upgrades of energy grid connection
 

Questions? For questions or more information about the global implementation hub network, please email – info@globaldrivetozero.org.